Tig Lasser
Werken bij Marquette

Tig Lasser

Jouw contactpersoon:
Oliwia Hamer
Oliwia Hamer
Ervaren MBO Almelo 15,00 tot 17,00 bruto per uur inclusief ADV vergoeding, exclusief toeslagen wegen overuren en ploegendienst

Informatie over de klant

Deze klant van Marquette is een grote internationale speler en actief in diverse sectoren. Denk hierbij aan; Semiconductoren, Solar, solar, medische en machanisatietechnoligie.

De producten betaan uit complexe lassamenstellingen en nauwkeurig dun plaatwerk (frames, luchtdouches, etc.) met mechanisch bewerkte onderdelen t.b.v. productiemachines, medische apparaten, elektronenoptiek, etc.

Er wordt gewerkt in (zelfsturende) teams, die producten realiseren m.b.v. CNC- / conventionele machines en handgereedschap onder leiding van een groepsleider en nauw samenwerkend met kwaliteitsmensen, werkvoorbereiders en logistiek medewerkers. Gezamenlijk worden PI’s gemaakt, beoordeeld en teruggekoppeld.

De producten worden gerealiseerd op basis van tekeningen (TPD), bewerkingsplan (werkvoorbereiding met vorm- en plaatstoleranties, maatvoering, etc.), routing, verpakkingsvoorschriften en benodigd materiaal. Programma’s worden door werkvoorbereiders of de vakman zelf gemaakt / aangepast.
Er worden meerdere orders tegelijkertijd uitgevoerd; de plaatwerker bepaalt zelf de volgorde en machine / overig gereedschap.
Na het realiseren van het eerste product worden na meting zonodig de programma’s en/of werkmethoden aangepast en de wijziging(en) vastgelegd.

Er wordt gewerkt met:

  • CNC-gestuurde en/of conventionele machines, zoals lasersnijmachines, ponsmachines, buigmachines, strekmachines, plasma snijder, lasmachines, etc.
  • Elektrisch en pneumatisch handgereedschap en meet- en aftekengereedschap.
  • Kenmerken materiaal: ferro/nonferro metaal, constructiestaal, plaat- en profielmateriaal.
  • Afmetingen: van enkele mm tot enkele meters; maatnauwkeurigheid 0,2 mm op 1 meter; vormnauwkeurigheid van 0,1 mm op ½ meter en een               oppervlaktenauwkeurigheid van ca. 0,1 mm tot 0,5 mm.

Functieomschrijving:

  • Je bestudeert de documentatie, aanpak, werkvolgorde en kwaliteitseisen, kiest bewerkingsvolgorde (let op lasnaden, buigen, etc.) en overlegt zonodig met de werkvoorbereider de bedachte oplossing(en).
  • Controleert materialen (compleetheid!) en kiest gereedschap; geeft afwijkingen door. Beoordeelt i.o.m. werkvoorbereider de noodzaak boor- en lasmallen aan te maken.
  • Bepaalt en berekent gestrekte afmetingen (rekening houdend met materiaal-eigenschappen) en eventuele (plaats van) lasnaden, tekent e.e.a. af, rekening houdend met gatenpatroon, werkvolgorde en -methode. Legt bevindingen vast.
  • Maakt zonodig las-, puntlas- en/of boormallen (i.o.m. werkvoorbereider) en houdt rekening met producteigenschappen.
  • Ziet toe op eventuele tussenbewerkingen (buigen, lassen, etc.) en stelt de producten samen volgens de eisen en voorschriften. Voert de “eerste product controle” uit. Geeft bevindingen door en/of legt e.e.a. vast.
  • Hebt hierbij maximale aandacht voor efficiĆ«nte routing, juist gebruik van gereedschap, tijd, machines en productiemiddelen.